Identifikačné údaje o združení

Názov:

“Akadémia internetového vzdelávania” alebo skrátene AIV o.z.

Adresy:

Sídlo združenia: Berlínska 22, 040 13 Košice

Pobočka Bratislava: in progress

Pobočka Praha: in progress

Identifikátory:

IČO: 50170414