Kooperácia komunít a jednotlivcov

Naším cieľom je zvýšovať efektivitu tímov a jednotlivcov pri dosahovaní svojich cieľov, zdieľanie informácií, znalostí a postupov. Umožniť účinnú komunikáciu bez ohľadu na miesto a čas, znížiť náklady na cestovanie a telekomunikáciu.

Daný cieľ dosahujeme nasadením, alebo integrácia komunikačných nástrojov do používanej infraštruktúry, inicializáciou členov komunity a jednotlivcov, zmapovaním kľúčových osobností a podporou ich aktivity v komunite. Rovnako realizujeme zber, zápis a kategorizáciu informácií a správu vedomostných databáz. Organizujeme a realizujeme stretnutia a porady na živo, alebo formou webinarov a online meetupov.
Ďalej realizujeme správu komunitného portálu, aktívne spravujeme motivácie členov tímu a zabezpečujeme tímové mítingy.

Výsledkom daných metód je oživenie komunít, naštartovanie komunikácie medzi jednotlivcami v rámci komunít, výrazné zrýchlenie postupu riešenia úloh a zdielanie znalostí v týchto komunitách.