Podpora produktivity jednotlivcov a tímov

Našim cieľom je zvyšovať produktivitu jednotlivcov a skupín, ktorí pre dosiahnutie svojich cieľov potrebujú znalosti, ktorými my priamo disponujeme, alebo ich vieme priamo alebo nepriamo zabezpečiť.

Pomáhame a priebežne riešime problémy v priebehu celého procesu a pomáhame v momentoch, keď sa proces zasekne a je treba promptne riešiť problém, alebo nejasnosť. Proaktívne dávkujeme vedomosti tak, aby sme dosiahli požadovanú úroveň znalosti jednotlivcov alebo tímov. Priebežne sledujeme vývoj problémov a hľadáme ideálne a overené riešenia na všetky bežné situácie.

Formy riešení sú širokospektrálne a siahajú od online poradenstva, cez vzdialený prístup až po webináre, online meetupy a živé tímové semináre na riešenie danej témy.

Výsledkom je zrýchlenie procesov, redukcia osobohodinových nákladov na úlohy, zníženie počtu problémov pri dosahovaní cieľov, zlepšenie vzťahov na pracovisku, podpora motivačných faktorov, spresnenie a identifikácia kompetencií zamestnanca, spresnenie osobných rozvojových cieľov osoby a mnoho ďalších.