Poslanie a ciele iAkadémie

Ideme pomáhať aklimatizovať sa na internete každému, kto  má možnosť pripojenia. Pomáhať tam, kde sa zíde odborná pomoc podaná ľudskou rečou. Cieľom združenia voči verejnosti je podporovať vzdelávanie komunít prostredníctvom internetu, podpora využívania sociálnych sietí pri vzdelávaní členov komunít s cieľom zvýšiť ich kvalitu života a podporiť spoločenskú inklúziu osôb alebo komunít s akoukoľvek formou diskriminácie.

Robí Vám starosti PC, alebo MAC? Operačný systém, či aplikácia? Alebo sa máte chuť vzdelávať a učiť nové veci? V takomto prípade ste tu správne – stačí nám napísať a iAkadémia Vám sprístupní riešenie priamo na našich stránkach. Združenie rozvíja svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou, a to najmä prevádzkovaním otvoreného portálu na voľné vzdelávanie komunít.

Menšiu, či väčšiu pomoc potrebuje občas každý. Našou snahou je, aby ste ju našli. Cieľom združenia voči svojim členom je naplniť potreby a zámery členov v oblasti rozvoja odbornosti a metodiky dištančného vzdelávania komunít, metodológie využitia internetu pri podpore sociálnej inklúzie osôb s rôznymi formami obmedzenia uplatnenia v spoločnosti.

Vitajte v iAkadémii.