Projekty a činnosti

Združenie rozvíja svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou, a to najmä prevádzkovaním otvoreného portálu na voľné vzdelávanie komunít a jednotlivcov.

Združenie sa snaží o praktickú realizáciu rôznych metód a spôsobov vzdelávania formou online komunikácie, video prezentácíí a všetkých voľne dostupných metód, ktoré sú schopné zabezpečiť žiadaný výsledok.

Ide nám o sprístupnenie online vzdelávania pre čo najširší okruh záujemcov, bez ohľadu na cieľovú oblasť.