Východiská

Východiská

AIV je o procese vzdelávania a vzdelávaní iných
Je o slobodnom práve združiť sa a niečo dokázať
Má za cieľ objavovať, skúšať a overovať nové trendy
Pomáha získavať prax a skúsenosti
Otvára dvere experimentom so vzdelávaním
Chce potešiť svojich členov vedomosťami

Ciele

AIV sa chce stať užitočným prostredím na vývoj postupov a metód pri vzdelávaní
AIV chce byť živým prostredím, v ktorom sa budú vzdelávať najrôznejšie komunity
AIV potrebuje získať status životaschopného projektu, užitočného pre donorov
AIV chce priťahovať nové idey a nápady a kreatívnych ľudí