O združení

iAkadémia vznikla 26.2.2016 po mnohoročnej spolupráci jeho členov. Túto skupinu vzdelávačov, špecialistov na ľudské zdroje a pedagogiku, spája fascinácia možnosťami komunikačných technológií, najmä sociálnych sietí. Práve tu vidíme obrovský priestor pre úplne novú dimenziu vzdelávania komunít.

Túto formu sme zvolili pre otvorenosť, neformálnosť a dynamiku tohto druhu ustanovizne.